Satranç

Basketbol ve Voleybol okullarımızdaki sporcularımızın yapılan sporla birlikte satrancın algılama, analiz etme, karar verme yeteneklerini ileri taşı konusundaki eşsiz faydasından da yararlanıyor, dileyen sporcuların dikkat gelişimi ve analiz yeteneklerini geliştirmesi için satranç derslerine kabul ediyoruz.

Çocuklarımızın olabildiğince küçük yaştan başlayarak ‘kişilik gelişiminde satrancın pozitif etkilerinden yararlanması’ amaçlanmalı, onların olumlu davranışlar sergilemelerini sağlamaya çalışmalı ve bu amacı bir  ‘görev’ olarak benimsemeliyiz.

Satranç;

 – Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır. 

 -Süratli, doğru  ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla  yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir.

 – Kişiliği ve karekteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir.

 -“Kendine güven” duygusu aşılar ve bunu geliştirir.

 – Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak,  bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur.

 – Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır. 

 -Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavramasına  yardımcı olur. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir.

 – Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır.

 – Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir ve  yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlar.

 – Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir.

 – Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir.

 – Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretir.

 – Başarılardan büyük hazlar duyarak daha da başarılı olmaya yönlendirir.

 – Yepyeni hedefler göstererek bu yeni hedefler doğrultusunda motivasyon sağlar.

 – Kişilerin olumsuz bir yönünü, eksikliğini, veya bir davranış bozukluğunu hızlıca ortaya çıkarır.

 – Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir.

 – Yakın dostluklar kurup daha çok sosyalleşmeye ve sosyal yaşamının zenginleşmesine yardımcı olur.

Sporla birlikte satranç kurslarımıza katılabilir, satrancın yaptığınız spora katkısını sağlayabilir, algılama, analiz etme, karar verme yeteneklerinizi satranç derslerimiz ileri taşıyabilirsiniz.