SALGIN DÖNEMİNDE VELİ TAAHHÜTNAMESİ YAYINLADIK. Detaylar için Tıklayınız..!

Aşağıdaki hususların sporcu velileri tarafından uygulanması ve kabul edilmesi spor okullarımızda ve takımlarımızda antrenmanlara başlayabilmek için zorunludur. Lütfen takipçisi olarak çocuklarınıza spor tesisi kurallarımız hakkında eğitim vermeyi ve bu kuralların sporcunun sorumluluğunda olduğunu unutmayınız.

BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME

Çeşitli salgın hastalık semptomları (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal vb.) gösteren öğrencilerin spor ve kişisel gelişim eğitimine gönderilmemesi, kulüp ve spor okulu yönetimine bilgi verilmesi ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi,

Aile içerisinde salgın hastalık (COVID-19 vb.) belirtisi (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi) ya da tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda yönetime ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencinin spor ve kişisel gelişim eğitimine gönderilmemesi,

Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve velilerin salgın hastalık dönemi önlemlerine (sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı, hijyen vb.) uyması,

Mümkünse toplu taşıma kullanmadan her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması,

Salgın hastalık dönemlerine özgü riskli gruplarda yer alan (büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan bir hastalığı olanlar vb.) kişilerin öğrencileri bırakıp almaması,

Tesislerimize giriş/çıkış saatlerinde öğrencilerin veliler tarafından eğitim alanı dışında teslim alınıp bırakılması,

Belirlenen yöntem ve ortaya konan şartların, uygulamaların sürekliliği ve kontrol altına alınması konusunda azami dikkat göstermemiz konusunda bilgilendirildim ve ailesi olarak uyarıldık.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Eğitim kurumları ve Spor tesislerinde uygulanacak Enfeksiyon ve Salgın hastalıkları önleme kılavuzunda belirtilen tüm uyarıları okudum ve anladım. Tüm eğitim dönemlerinde alınan tedbirlere uyacağımı ve gerekli itinayı göstereceğimi, şüpheli durumlarda sağlık kuruluşuna başvurarak gerekli testleri yaptıracağımı, yukarıda belirtilen durumlarda velisi bulunduğum çocukları tesise getirmeyeceğimi, sebebini ve sonuçları yönetime yazılı olarak bildireceğimi kabul ve taahhüt ederim.